Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

İngilizce eğitimini daha etkili ve kalıcı kılmak üzere tiyatronun doğaçlama, rol oynama vb. tekniklerden yararlanılarak bireysel ya da bir grup çalışması içinde, bir hikâyeyi, bir olayı ya da davranışı, “oyunsu” süreçler içinde sunduğumuz programdır.

Düşünme Becerileri

Düşünme Becerileri

Erken yaşta çocuklarımızın karşılaştıkları problemleri doğru analiz edebilmek, sorunlara alternatif çözümler geliştirebilmek gibi yetenekleri üzerine eğildiğimiz eğitim saatlerimizdir.Bu derste kurumumuzun özenle seçtiği eğitim materyallerinden yararlanarak çocuklarımıza sıralama, sınıflama, örüntüleme, gruplama gibi problem çözme ve analizin alt basamakları üzerinde beyin egzersizleri içeren aktiviteler yapılır.

Dokunarak Matematik

Dokunarak Matematik

Çocukların zihinsel aritmetik yeteneklerini güçlendirmeyi, yaratıcı düşünceyi arttırmayı, onları temel matematik kavramlarıyla tanıştırmayı hedefleyen, bunu da projeler, oyunlar ve eğlenceli aktivitelerin etkin kullanımıyla gerçekleştiren eğitim programıdır.TouchMath dersleri ile çocuklar sayılar ve diğer matematiksel ilişkileri kavrayarak temel oluştururlar.

Yaratıcı Sanat

Yaratıcı Sanat

Bu saatte çocukların, çeşitli boya ve malzemeler kullanarak kendini ifade etme, yaratıcılığını geliştirme, estetik duygularını güçlendirmeleri hedeflenir. Onların özgün eserler oluşturmalarına imkan sağlar. Bununla birlikte onları görsel sanatlarla ilgili sanatçıları ve eserleriyle tanışmayı amaçlayan eğlenceli eğitim zamanıdır.

Okuma ve Yazmaya Hazırlık

Okuma ve Yazmaya Hazırlık

Çocukların, küçük kas gelişimlerini ve el göz koordinasyonlarını destekleyici etkinlikleri, eğlenceli olarak sunan eğitim zamanıdır. Harflerle ve seslerle tanışma ve bu sesleri ilk olarak kendi isimleriyle anlamlandırarak tanımaya başladıkları eğitim zamanıdır.

Gönderiliyor...

Sizi Arayalım

Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın ve sizi ilk fırsatta arayalım

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.