Açık Hava Oyunları

Açık Hava Oyunları

Serbest oyun çocukların değişen durumlara ve çevreye kolaylıkla adaptasyon sağlamaları için gereken birikimin kazanılmasını sağlar. Yetişkin bireyler haline geldiklerinde bu beceri sayesinde karşılaştıkları problemlerle ve zorluklarla kolaylıkla baş etme becerisi ve ya değişen durumlara kolaylıkla uyum sağlama yeteneği geliştirirler. Bu yüzden bütün çocukların serbest zamana, özgürce oyun oynamaya ve kendi adımlarını atmaya ihtiyacı vardır. Serbest oyun aktivitelerimiz işte bu yüzden bizim için oldukça önemlidir.

Eğitim Gezisi

Eğitim Gezisi

BrigthKids Anaokulu olarak eğitimsel okul gezilerinin öğrencilerimize farklı deneyimler yaşattığına inanıyoruz. Bu gezilerimizin amacı gözlemleyerek öğrenme şeklinde olsa da, bizim için asıl önemli olan öğrencilerimizin farklı alanlardaki profesyonellerle tanışması, farklı düşünceleri tanıması ve değişik yerler keşfetmesidir.

Mutfak Atölyesi

Mutfak Atölyesi

Çocuklarımızın sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmelerini sağlayan, yemek kültürlerini tanıtan ve eğlenceli, pratik yemekleri kendilerinin hazırlamasına imkân sağlayan etkinlik zamanıdır.

Gönderiliyor...

Sizi Arayalım

Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın ve sizi ilk fırsatta arayalım

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.