Oyun Grubu


Oyun Grubu Programı,

2 – 3 yaş grubundaki çocuklarımız için haftada 3 gün 2’şer saatlik veya 5 gün 2’şer saatlik oyun grubu programlarıdır.

İki yaş grubu çocukları bağımsızlık, farkındalık, yaratıcı ifade ve oyun konularında çok önemli bir dönüm noktasındalardır. Eğitimcilerimiz sonuçtan ziyade süreç, teknik, keşif ve materyallerle deneyler yapılmasına odaklanırlar.

BrightKids Oyun Grubu programları temelde oyun oynamak ve İngilizce dilinde yaşa uygun kazanımlardan oluşmaktadır. Çocuklarımızın 3 yaşına kadarki zihinsel gelişimi hayatlarının geri kalanı için kritik önem taşımaktadır. Beyin gelişiminin %80’i bu dönemde tamamlanır ve beyin yetişkinlikteki büyüklüğe ulaşır. Bu yaşta oynanan her oyun bilişsel gelişime çok büyük katkı yapmaktadır. Erken yaşta kazanılan ikinci yabancı dil ise zihinsel gelişimi desteklerken çocukların gelecekte daha iyi akademik sonuçlar elde etmesi, farkındalıklarının artması ve kariyer fırsatlarında çeşitlilik ile ilişkilendirilmektedir.

Günlük Program

Oyun Grubu programımız öğretmen ve çocuk merkezli aktivitelerden oluşmaktadır. Çocuklarımız güne çeşitli zemin ya da masa aktivitelerimizden bazılarını seçerek başlarlar.

Ardından çember zamanı adını verdiğimiz etkinliklerimiz (hikayeler, şarkılar, kukla oyunları) ve küçük grup oyunlarımız (yaratıcı ifade ya da el becerileri) yer alır.

İngilizce oyun aktivitelerini de içine alan bu süreçten sonra koşu, zıplama, tırmanma gibi aktiviteler için spor salonu ya da oyun alanında etkinlikler yapılır.

Son olarak çocuklarımızın serbest aktivite zamanı gelir. Çocuklarımız blok alanları, yaratıcı ifade, motor becerileri, drama oyunları, duyusal, kitaplar ve tırmanma gibi etkinliklerden birini seçebilirler.

Daha fazla bilgi için lütfen okulumuzla ile iletişime geçiniz

Gönderiliyor...

Sizi Arayalım

Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın ve sizi ilk fırsatta arayalım

Kişisel Veri Prosedürümüz


Gizlilik İlkelerimiz:

Velilerimizin, potansiyel velilerimizin ve sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan sitemiz kullanıcılarının bilgilerinin güvenliği SSL Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişim sadece BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi yetkili çalışanlarına açılmış durumdadır. İnternet sitemiz üzerinden veya diğer kanallardan bizimle paylaşılan kişisel bilgiler sadece BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından veya şirketimizin ileride iştirak edeceği işletmeler tarafından kullanılabilir.

Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Veri tanımımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan tanım ile uyumludur. Bu kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amacımız:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileri kullanma amacımız okullarımız tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve yapılan güncellemeler hakkında haberdar etmektir. Ayrıca okullarımız hakkında veya okul tercihlerinizi şekillendiren nedenler hakkında değerlendirme yapmak amacıyla sizlerle iletişime geçebiliriz. Kullandığımız iletişim yöntemleri çoğunlukla telefon, sms, eposta, mektup olmaktadır.

BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlemeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kurumumuz ile yazılı veya sözlü iletişim kurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanma konusunda BrightKids Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi sizler ile işbirliği yapmayı ilke edinmiştir.