MÜZİK & RİTİM

Müzik ve müziğe uyumlu gerçekleştirilen dans aktiviteleri sayesinde öğrencilerimizin ritim duygusu ve müzik kulağı gelişir. Muzik&Ritim etkinliklerinde el çırpma, zıplama, eğilme gibi çeşitli hareketler belli bir düzen içerisinde kullanılır, ritmi yakalayarak dans edilir, eğlenceli vakit geçirirken müzik eğitiminin temelleri atılır.

BALE

Bale çocuklarımızın fiziksel kuvveti ve çevikliğini, konsantrasyon becerisinin gelişmesini, müzik ve ritim eşliğinde bunlara uygun bir şekilde hareket edebilmesini sağlar. Bale sayesinde kas gücü ve esneklik gelişir. Ayrıca çocukların ruhsal sağlığı ve duygusal gelişimi için bale son derece önemlidir.

JİMNASTİK

Spor salonu, gerçek doğamızın, bedenimizin ve aklımızın tüm yönlerine erişme ve bütünleşme pratiğidir. Jimnastik derslerimiz, çocukların koordinasyon becerileri ve esnekliği konusunda yardımcı olur. Egzersiz yaparken birbirleriyle etkileşimleri için harika bir yoldur.

DÜŞÜNME BECERİLERİ

Erken yaşta çocuklarımızın karşılaştıkları problemleri doğru analiz edebilmek, sorunlara alternatif çözümler geliştirebilmek gibi yetenekleri üzerine eğildiğimiz eğitim saatlerimizdir.Bu derste kurumumuzun özenle seçtiği eğitim materyallerinden yararlanarak çocuklarımıza sıralama, sınıflama, örüntüleme, gruplama gibi problem çözme ve analizin alt basamakları üzerinde beyin egzersizleri içeren aktiviteler yapılır.

DOKUNARAK MATEMATİK

Çocukların zihinsel aritmetik yeteneklerini güçlendirmeyi, yaratıcı düşünceyi arttırmayı, onları temel matematik kavramlarıyla tanıştırmayı hedefleyen, bunu da projeler, oyunlar ve eğlenceli aktivitelerin etkin kullanımıyla gerçekleştiren eğitim programıdır.TouchMath dersleri ile çocuklar sayılar ve diğer matematiksel ilişkileri kavrayarak temel oluştururlar.

EĞLENCELİ BİLİM

Çocukların aktif keşfetme, araştırma ve soru sorma, bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini ilerletmeyi; onları temel fen ilkeleriyle tanıştırmayı, doğa ekoloji, hayvanlara değer verme gibi konularda farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan eğitim programıdır.

OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK

Çocukların, küçük kas gelişimlerini ve el göz koordinasyonlarını destekleyici etkinlikleri, eğlenceli olarak sunan eğitim zamanıdır. Harflerle ve seslerle tanışma ve bu sesleri ilk olarak kendi isimleriyle anlamlandırarak tanımaya başladıkları eğitim zamanıdır.

YARATICI DRAMA

İngilizce eğitimini daha etkili ve kalıcı kılmak üzere tiyatronun doğaçlama, rol oynama vb. tekniklerden yararlanılarak bireysel ya da bir grup çalışması içinde, bir hikâyeyi, bir olayı ya da davranışı, “oyunsu” süreçler içinde sunduğumuz programdır.

YARATICI SANAT

Bu saatte çocukların, çeşitli boya ve malzemeler kullanarak kendini ifade etme, yaratıcılığını geliştirme, estetik duygularını güçlendirmeleri hedeflenir. Onların özgün eserler oluşturmalarına imkan sağlar. Bununla birlikte onları görsel sanatlarla ilgili sanatçıları ve eserleriyle tanışmayı amaçlayan eğlenceli eğitim zamanıdır.

MUTFAK ATÖLYESİ

Çocuklarımızın sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmelerini sağlayan, yemek kültürlerini tanıtan ve eğlenceli, pratik yemekleri kendilerinin hazırlamasına imkân sağlayan etkinlik zamanıdır.

AÇIK HAVA/ KAPALI MEKAN AKTİVİTELERİ

Serbest oyun çocukların değişen durumlara ve çevreye kolaylıkla adaptasyon sağlamaları için gereken birikimin kazanılmasını sağlar. Yetişkin bireyler haline geldiklerinde bu beceri sayesinde karşılaştıkları problemlerle ve zorluklarla kolaylıkla baş etme becerisi ve ya değişen durumlara kolaylıkla uyum sağlama yeteneği geliştirirler. Bu yüzden bütün çocukların serbest zamana, özgürce oyun oynamaya ve kendi adımlarını atmaya ihtiyacı vardır. Serbest oyun aktivitelerimiz işte bu yüzden bizim için oldukça önemlidir.

EĞİTİM GEZİSİ

BrigthKids Anaokulu olarak eğitimsel okul gezilerinin öğrencilerimize farklı deneyimler yaşattığına inanıyoruz. Bu gezilerimizin amacı gözlemleyerek öğrenme şeklinde olsa da, bizim için asıl önemli olan öğrencilerimizin farklı alanlardaki profesyonellerle tanışması, farklı düşünceleri tanıması ve değişik yerler keşfetmesidir.